Medlemskab

Medlemskab:

Du kan blive aktivt medlem i KGKs Venner for kr. 200,00 pr. person årligt.

Kontingent betales 1 x årligt. Opkræves umiddelbart efter den årlige generalforsamling, som finder sted hvert år i november måned.

Venneforeningen har 130 medlemmer. Men der er plads til flere, så tøv ikke med at melde dig ind i KGK’s Venner. Skriv en mail til kgk.venner@gmail.com med oplysning om navn, adresse og e-mail.

Overfør kr. 200,00 til konto 3212 – 3212 682 950, så er du også med til at støtte Korsør Golf Klub.

Der udstedes ikke medlemsbeviser.

Tak til vores sponsorer

Hovedsponsor

Guldsponsorer

Sølvsponsorer