Turneringsregler

Hver torsdag året rundt har du mulighed for at spille med i Manneklubbens turneringer.

Manneklubben er for mandlige spillere på minimum 22 år og med et handicap på max. 54.

Er du potentiel medlem af Manneklubben kan du spille med i 2 turneringer inden du melder dig endelig ind i Manneklubben.

Manneklubben har fortrinsret på følgende tider i sommerperioden 1. april til 31. oktober:

  • Start 1       09:00 – 09:50
  • Start 2       14:00 – 14:50
  • Start 3       16:00 – 16:10 (gælder perioden 1. maj til 31. august)

Det tilstræbes, at første turnering i måneden er en gunstart med efterfølgende fællesspisning.

I vinterperioden fra ca. 1. november til 31.marts spiller vi på Harboe Course med løbende start fra kl. 10:00. Medlemskab af Manneklubben er ikke nødvendig for at deltage i turneringerne i vinterperioden.

Mød altid op og vær spilleklar min. 15 minutter før din starttid.

Tilmelding til turneringer

Skal ske via Golfbox og kan gøres 14 dage før turneringsdagen, men senest mandagen før kl. 18:00.

Ved tilmelding skal du anføre, hvilken start du ønsker (1, 2 eller 3) samt om du deltager i en eventuel fællesspisning.

Via mail vil du senest onsdag få besked om din starttid og dit starthul.

Har du ikke adgang til Golfbox kan tilmelding ske via et andet medlem, henvendelse til den turneringsansvarlige eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Skulle det ske, at du af en eller anden årsag ikke har fået tilmeldt dig rettidigt, så ring/sms/mail til den turneringsansvarlige eller mød op på turneringsdagen, så findes der sikkert en plads.

Afbud sker til den turneringsansvarlige. Er du tilmeldt spisning, er betaling for maden normalt bindende.

 

Rækkeinddelinger

Række HCP
A 00,0 - 20,3
B 20,4 - 26,4
C 26,5 - 54,0

Turneringsgebyr

På alle turneringsdage betales et turneringsgebyr på kr. 25, der benyttes til indkøb af præmier m.v.

I vinterperioden er turneringsgebyret kr. 20.

Præmier

For hver turneringsdag er der præmier for hver påbegyndt 7 spillere i hver række. Dog skal der være min. 3 spillere for at udløse en præmie.

Præmieuddeling finder som hovedregel sted den første torsdag i hver måned under fællesspisningen i Golf Cafeen.

Der er altid præmie for ”tættest på flaget” på par 3-hullerne i sommerperioden.

Kontingent

Det årlige kontingent for medlemskab på kr. 300 forfalder til betaling 1. april. Det dækker bl.a. spisning ved den årlige generalforsamling i november og den traditionelle julefrokost i december.

Kontingentet indbetales på konto reg.nr. 5040 konto 0001185066 i Jyske Bank. Husk i teksten at anføre dit navn og medlemsnr. i Korsør Golf Klub.

Har du ikke netbank kan beløbet indbetales direkte til vores kasserer.

Generelle regler og forhold

Der skal altid afleveres korrekt udfyldt og underskrevet scorekort.

Vores turneringer er handicaptællende, dog ikke ved holdspil.

Vi spiller en modificeret form for slagspil (dog ikke ved vores klubmesterskab):

  • Max. 6 slag på par 3 hullerne
  • 8 slag på par 4 hullerne
  • 10 slag på par 5 hullerne

Ved ens score afgøres placeringerne efter den matematiske metode: banens sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og lodtrækning.

En evt. Pedro scorer 1 point på par 3 og par 5 hullerne og 2 point på par 4 hullerne.

I forbindelse med klubmesterskabet afvikles vores puttekonkurrence om den gyldne putter.

For venskabsturneringer kan andre turneringsregler være gældende, men dette afgøres fra gang til gang.

Tak til vores sponsorer

Hovedsponsor

Guldsponsorer

Sølvsponsorer