Privatlivspolitik

Senest ændret den 23. maj 2018

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Korsør Golf Klub behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Korsør Golf Klub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Korsør Golf Klub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Korsør Golf Klub er dataansvarlig – kontaktinformation

Korsør Golf Klub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Korsør Golf Klub kan kontaktes her:

Korsør Golf Klub Ørnumvej 8, 4220 Korsør

CVR-nr: 40 95 94 16

Telefon: 58 37 18 36 Mail: golf@korsoergolf.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Korsør Golf Klub.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Korsør Golf Klub, hvilket omfatter:

 • orientering om Korsør Golf Klubs aktiviteter i klubben, herunder Golf Shop og Golf Café, og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad
 • håndtering af adgang til spil på banerne (Old Couse & Harboe Course)
 • registrering af score
 • turneringsplanlægning og -afvikling
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • brug af situationsbilleder på klubbens hjemmeside og nyhedsbreve, Facebook og pressemeddelelser, taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
 • administration af fritspils- og greenfee aftaler
 • registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one med navn og billede på hjemmeside og i klubhuset, og via nyhedsbrev/pressemeddelelse
 • udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • hvis du som frivillig indtræder i Korsør Golf Klubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og – såfremt samtykke gives hertil – billede, blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig
 • hvis du indtræder i et eller flere hold under Regionsgolf eller i elite-regi, vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail og telefon blive delt med dette/disse holds respektive kaptajner / kontaktpersoner med henblik på at lette kommunikationsgangen i forbindelse med administration af / kommunikation for dette / disse hold, ligesom eventuel tøjstørrelse gives videre til relevante leverandører
 • hvis du bliver en del af en eller flere af Korsør Golf Klubs klubber-i-klubben, vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail og telefon blive delt med den pågældende klubs/de pågældende klubbers bestyrelser med henblik på at lette kommunikationsgangen i forbindelse med administration af/kommunikationen for denne klub-i-klubben/disse klubber-i-klubben.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet (golf), som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.