KGK’s venner

Venneforeningen har siden stiftelsen i 2011 ydet økonomisk støtte til Korsør Golf Klub via mange forskellige projekter

– Ombygning af kontor/reception i klubhuset
– Etablering af bro mellem 8. hul og 9. hul på Harboe Course
– Etablering af teested på 18. hul
– Overdækning af driving range
– Pavillon mellem 9. hul og 10. hul

Nyt fra KGKs Venner januar 2024:

Referat KGK

Årsregnskab KGK

Det har KGK’s Venner støttet

Kontakt os gerne på kgk.venner@gmail.com

Formand Ruth Schade 40 10 53 69
Sekretær Ole Rygaard 26 22 59 84
Kasserer Nina Andersen 31 48 25 14
Bestyrelsesmedlem Peter Skovgaard 25 66 10 67
Bestyrelsesmedlem Ole S. Madsen 26 49 41 43

Formål

Det er KGK’s Venners formål at støtte Korsør Golf Klub, såvel økonomisk som ved afholdelse af arrangementer, der styrker fællesskabet i Korsør Golf Klub og Korsør Golf Klubs Venner.

I henhold til foreningens vedtægter kan der:

Ydes kontant støtte til et konkret formål i Korsør Golf Klub

KGK’s Venner bidrager ikke til den løbende drift af Korsør Golf Klub, enkeltpersoner eller grupper i Korsør Golf Klub.

For at den økonomiske støtte skal kunne effektueres, er det venneforeningens opgave at indsamle økonomiske midler på forskellig vis.

Det kan ske på følgende måder:
1. at arrangere forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer og andre interesserede med det formål at skabe et økonomisk overskud.

2. at motivere flest mulige af golfklubbens medlemmer til at tegne medlemskab af KGK’s venneforening.

Alle er velkomne til at stille forslag om aktiviteter. Forslag kan fremsendes til kgk.venner@gmail.com

Medlemskab

Du kan blive aktivt medlem i KGKs Venner for 200 kroner pr. person årligt.

Kontingent betales 1 x årligt. Opkræves umiddelbart efter den årlige generalforsamling, som finder sted hvert år i november måned.

Venneforeningen har 130 medlemmer.
Men der er plads til flere, så tøv ikke med at melde dig ind i KGK’s Venner.
Skriv en mail til kgk.venner@gmail.com med oplysning om navn, adresse og e-mail.

Overfør 200 kroner til konto 3212 – 3212 682 950, så er du også med til at støtte Korsør Golf Klub.

Der udstedes ikke medlemsbeviser.

Status

Ved hjælp af 162 medlemmers kontingentindbetalinger samt afvikling af forskellige aktiviteter i Korsør Golfklub er det lykkedes at samle så mange penge ind, at venneforeningen har kunnet hjælpe Korsør Golfklub økonomisk i forbindelse med:

Ombygningen af ”det røde hus”
KGK’s Venner har bidraget med 20.000 kroner

Anlagt bro ved gul tee hul 9 på Harboe Course
KGK’s Venner har bidraget med 5.375 kroner

Anlagt teested hul 18
KGK’s Venner har bidraget med 35.000 kroner

Overdækket driving range
KGK’s Venner har bidraget med 60.000 kroner

Pavillon mellem hul 9 og hul 10
KGK’s Venner har bidraget med 35.000 kroner

Derudover yder KGK’s venner støtte for Korsør Golf Klub ved ”midlertidigt lån” af indbetalte støttekroner, når der er særligt behov for øget likviditet i golfklubben.

HUSK du er den bedste ambassadør for KGK og KGK’s Venner. 

Kender du en eller flere som endnu ikke er blevet medlem eller har indbetalt støttekroner, så fortæl om initiativet og om det gode formål.

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. november 2023 kl. 19.00 i KGK’s klubhus, Ørnumvej 8, 4220 Korsør.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beregning
Regnskab 2022/2023
Indkomne forslag
Kontingentfastsættelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er Ruth Schade, Ole Stenbæk Madsen og Nina Andersen, som alle er villige til genvalg.
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Eventuelt.
Forslag der ønske behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen ( indsendes til kgk.venner@gmail.com)

Der serveres lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i KGK’s venner