Lokalregler

Incl. midlertidige lokalregler

Midlertidige lokalregler

Gælder på både Old Course og Harboe Course.

Som udgangspunkt gælder disse lokalregler fra og med september til og med maj.
De er således ikke gældende i de tre sommermåneder juni, juli og august.

Ændringer kan naturligvis forekomme, f.eks. grundet vejrlig. I så fald vil du blive orienteret her på siden.

E3 (Lejeforbedring)
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde.

Det generelle område (regel 2.2a og 2.2.b) er hele banens område bortset fra følgende:
– Teestedet
– Bunkere
– Strafområde
– Green

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt er en køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
– Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
– Skal være i det generelle område

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Bolden må renses.

E2 (Rengøre bold)

Når en spillers bold ligger i det generelle område, må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere stedet, før bolden løftes (Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted(Regel 14.2).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med ovennævnte midlertidige lokalregler: Generel straf efter Regel 14.7a.

Opmærksomheden henledes på, at der med indførelse af ovennævnte midlertidige lokalregler fortsat kan handicapreguleres.

Lokalregler – Old Course

1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
Hvid markering Out of bounds
Rød markering Strafområde
Blå markering Areal under reparation
Sort pæl/skive Droppezone
Grøn top Område med spilleforbud

2. Rhododendron buske behandles i det generelle område som et unormalt baneforhold med spilleforbud. Lempelse efter Regel 16.1.b.

3. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

4. Dyreekskrementer behandles enten som:
– En løs naturgenstand, der kan fjernes efter regel 15.1.
– Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

5. Veje og stier på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer – også selvom de ikke er kunstigt overfladebelagte. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

6. Hul 1 Out of bounds er defineret af den banenære side af hegnspælene mod boldbanen på højre side.

7. Hul 5 Den interne out of bounds markering gælder kun ved spil af hul 5. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. Når markeringerne ophører, angiver en pil grænsens uendelighed.

8. Hul 7 og 16 Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet til venstre for teestedet på Hul 7 eller strafområdet på Hul 16, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d (eller på Hul 16 ved at droppe en bold i droppezonen).
a. Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne
b. Hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske
c. Hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisoriske bold.

9. Hul 16 Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i strafområdet, må spilleren tage lempelse med 1 strafslag efter Regel 17.1 eller ved at droppe en bold i droppezonen efter Regel 14.3.

10. Hul 17 Det militære område på højre side er out of bounds. Den banenære side af hegnet definerer grænsen.

11. Hul 18 Det markerede øveområde for indspil og put til højre for greenen behandles som ”areal under reparation med spilleforbud”. Lempelse efter Regel 16.1b.

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf.

12. Bold out of bounds eller mistet.
Når en bold er out of bounds eller mistet, kan lokalregel E-5 anvendes.
Se PDF format – http://www.korsoergolf.dk/wp-content/uploads/2023/02/Standard-lokalregel-E-5.pdf.
Straf for at spille fra forkert sted i strid med lokalregel E-5: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU februar 2023.

Øvrig information:

Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m / Blå = 50 m.

Ordensregler
Spilletempo og rettigheder. Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.
Lørdage, søndage og helligdage har to-bolde ingen rettigheder til at blive lukket igennem.

Lokalregler – Harboe Course

1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
Hvid markering Out of bounds
Rød markering Strafområde
Blå markering Areal under reparation
Sort pæl/skive Droppezone
Grøn top Område med spilleforbud

2. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

3. Veje og stier på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer – også selvom de ikke er kunstigt overfladebelagte. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

4. Dyreekskrementer behandles enten som:
– En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1.
– Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

5. Hul 6. Det militære område langs nord-stien er out of bounds. Grænsen defineres af den banenære side af hegnet.

6. Hul 8. Den asfalterede vej bag greenen er out of bounds. Grænsen defineres af den banenære asfaltkant.

Straf for overtrædelse af lokalregler – generel straf.

7. Bold out of bounds eller mistet.
Når en bold er out of bounds eller mistet, kan lokalregel E-5 anvendes.
Se mere her: https://korsoergolf.dk/wp-content/uploads/Standard-lokalregel-E-5.pdf

Straf for at spille fra forkert sted i strid med lokalregel E-5: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU februar 2023.

Øvrig information:

Afstand til forkant af green er markeret med natursten: Gul = 150 m / Rød = 100 m.

Ordensregler:
Spilletempo og rettigheder.
Det er en spillergruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis spillergruppen har et ledigt hul foran, skal spillergruppen bagved lukkes igennem.
En enkelt spiller har ingen rettigheder.
Lørdage, søndage og helligdage har to-bolde ingen rettigheder til at blive lukket igennem.