Adfærdsregler

Formålet med ordens- og adfærdsreglerne er, at sikre den gode oplevelse for klubbens medlemmer, gæster og ansatte i såvel klubhus som på banen

Formål

Formålet med ordens- og adfærdsreglerne er at sikre den gode oplevelse for klubbens medlemmer, gæster og ansatte i såvel klubhus som på banen.

Klubben skal være et rart sted at være og reglerne skal skabe forudsætningerne for et godt og positivt samvær mellem medlemmer, gæster og ansatte.

Generelt skal der udvises en adfærd, så andres engagement, lyst og mulighed for at komme i klubben ikke begrænses.

Alle skal bidrage og har ansvar for den gode stemning.

Spillet

Kun klubmedlemmer må spille før klokken 07.00 alle ugens dage.

I tiden fra klokken 07:00 – 19:50 er der tidsbestilling for både medlemmer og greenfee gæster alle ugens dage.

Er der ledige tider, for eksempel på grund af udeblivelser, kan man spille ud efter henvendelse på kontoret.

Ved kødannelse opfordres spillerne til at danne 4-bolde for at fremskynde afviklingen af spillet.

Start fra andre teesteder medfører tab af alle rettigheder på banen.

Skiltning med færdselsretning for bagvogne skal respekteres.

Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde af gangen.

Opslåede græsturfs skal lægges på plads og nedslagsmærker på greens skal rettes op.

Gyldigt medlemsbevis eller greenfee kvittering skal bæres synligt på bag eller vogn.

Køb af bolde ude på banen er ikke tilladt.

Videoovervågning

Klubhuset er videoovervåget i forhal, indgangsparti, café mv.

Minimumsalder

Der kan kræves forevist billedlegitimation for servering af spiritus i Golf Caféen og ved leje af caddy cars. For leje af caddy car kræves som minimum gyldigt kørekort til alm. personbil (B).

Påklædning

Enhver spiller bør altid optræde i passende sømmelig påklædning overalt på klubbens område.

Golf cafeen og klubhuset

Golfcaféen har spiritusbevilling, og medbragte mad og drikkevarer må ikke nydes på klubhusets område. Alkohol må ikke indtages af unge under 18 år.

Rygepolitik skal overholdes.

Parkeringspladserne ved klubhuset i Tårnborgparken er kun for klubbens personale, bestyrelse og andre med gyldig parkeringstilladelse.